Despre proiect

PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII AFACERILOR
ACTIUNEA 1.2.3 –
PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE

Titlul proiectului
TEHNOLOGII ECO-INOVATIVE DE VALORIFICARE A DESEURILOR DE BIOMASA

Acronim: ECOVALDES
Contract nr. 129 / 23.09.2016

Sediul derularii proiectului: INOE 2000 – IHP, Bucuresti, sector 4, str. Cutitul de Argint nr. 14,
C.P. 040558 

Durata proiectului: 54 luni

Valoarea totala a proiectului este de 7.551.975 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 5.768.454 lei.

Scop:
Proiectul are ca scop introducerea in fabricatie de serie si vanzarea pe piata a unor linii tehnologice curate ce utilizeaza deseurile de biomasa. Prin aplicarea rezultatelor proiectului firmele implicate in realizarea echipamentelor vor deveni competitive din punct de vedere economic in domeniul proiectului datorita conditiilor pe care acesta le genereaza (factori de productie, capacitati manageriale de marketing, resurse financiare, tehnice si de creativiate etc.), obtinand astfel avantajul durabil fata de competitori (in privinta costului, diversitatii, calitatii si reinnoirii ofertei).

 

 

ECOVALDES | INOE 2000-IHP © 2016-2024